Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen van H&H Safety. Klik op een vraag om het bijbehorende antwoord te lezen.

Is een RI&E verplicht?

Iedereen die personeel in dienst heeft, is volgens de Arbowet verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te (laten) maken. Daarmee wil de overheid de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers bevorderen. Op deze manier kunnen ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk worden terug gedrongen.

Wanneer moet een RI&E getoetst worden?

Als uw bedrijf meer dan 25 medewerkers in dienst heeft, bent u verplicht om een RI&E toetsing te laten uitvoeren door een gecertificeerd (arbo)veiligheidsdeskundige. Daarbij telt het aantal arbeidsovereenkomsten en niet het aantal ftes. Heeft u minder dan 25 medewerkers in dienst, dan is het niet noodzakelijk als de RI&E is gemaakt met behulp van een erkend RI&E instrument, passend bij uw branche. Heeft u geen erkend RI&E instrument kunnen gebruiken, dan is een RI&E toetsing door een deskundige ook noodzakelijk. Als u minder dan totaal 40 uur per week personeel in dienst heeft, dan kunt u volstaan met het maken van een checklist gezondheidsrisicos.

Wat kost een RI&E?

Wij bieden een RI&E aan vanaf 750,=, maar een exacte prijsopgave kunnen wij geven als wij meer weten over uw bedrijfssituatie. Wij komen daarom graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. In ieder geval weegt deze investering op tegen de eventuele boetes die u kunt krijgen van de inspectie bij het ontbreken van de RI&E en zeker als u doorhet in beeld brengen van risicos ongelukken kunt voorkomen.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin staat aangegeven wat de organisatie moet doen als zich een calamiteit voordoet en is een verplichting volgens artikel 15 van de Arbowet. Een ontruimingsplan omschrijft hoe moet worden ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Tevens worden er ook plattegronden aan toegevoegd.

Hoeveel BHV-ers moeten er in mijn bedrijf zijn?

De wet stelt dat er voldoende BHV-ers aanwezig moeten zijn. Zorg daarom dat er minimaal twee medewerkers zijn opgeleid voor BHV, zodat zij elkaar ook kunnen vervangen bij ziekte, vakantie. Ook als in ploegendiensten wordt gewerkt, dient minimaal een BHV-er aanwezig te zijn. Overigens kunnen allerlei factoren een rol spelen bij het bepalen van het aantal BHV-ers. Denk aan de grootte van het gebouw, aantal gebouwen, aanwezigheid niet-zelfredzame personen, de risicos op de werkvloer.

Hoe lang is een BHV certificaat geldig?

Wij werken volgens de richtlijnen van NIBHV en zij stellen dat een BHV-certificaat n jaar geldig is. Door jaarlijks de BHV herhaling te volgen blijft u goed geoefend, zodat u in geval van een calamiteit adequaat kunt handelen.

Moet ik een preventiemedewerker in dienst hebben?

Elk bedrijf moet ten minste n preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die dit als extra taak krijgt. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Een preventiemedewerker levert een bijdrage aan het voorkomen van ongevallen en verzuim binnen het bedrijf. Gedurende n dag leiden onze ervaren instructeurs uw medewerker(s) volgens de wettelijke eisen op tot Preventiemedewerker.

Voert H&H Safety ook onderzoek uit voor particulieren?

H&H Safety richt zich volledig op bedrijven en organisaties en voert helaas geen incidenten- of geluidsonderzoek uit bij particulieren.

Wat is een gratis adviesgesprek?

H&H Safety komt graag en vrijblijvend bij u langs als u bijvoorbeeld een RI&E, een bedrijfsnoodplan of een VCA-certificatie overweegt bij ons af te nemen. Op deze manier kunnen wij aan de hand van uw bedrijfssituatie een advies op maat geven en indien gewenst een passende offerte.

Waar vind ik meer informatie over wettelijke verplichtingen omtrent (arbo)veiligheid?

Op www.arboportaal.nl vindt u alle informatie over de Arbowet en regelgeving.