veiligheid bew kl

H&H Safety

voor een veilige werkomgeving

bhv1web
arboveiligheid kl
slider1

H&H Safety

voor een veilige werkomgeving

nooduitgang web
bhv2web

H&H Safety

Welkom op de website van H&H Safety, een organisatie die advies en opleidingen biedt op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

Een veilige werkomgeving is van groot belang. Belangrijk voor uw werknemers, maar het kan ook invloed hebben op uw directe omgeving (denk aan brand- of explosiegevaar). Een ongeluk zit nou eenmaal in een klein hoekje! Risico’s inventariseren en uw werknemers adequaat opleiden, kan veel schade voor uw bedrijf en/of uw medewerkers voorkomen. Ook de overheid stelt steeds meer regels op als het gaat om veiligheid van mens en omgeving.

H&H Safety adviseert u graag over de mogelijkheden om bedrijfsrisico’s te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan een ontruimingsplan of een Risico Inventarisatie & Evaluatie met plan van aanpak. H&H Safety is ook uw partner als het gaat om opleidingen.

Waarom kiezen voor H&H Safety?

Veel ervaring met (arbo)veiligheid
Inzetten van professionals: Hoger Veiligheidskundigen (HVK) of Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK)
Bieden van maatwerk, volledig afgestemd op uw situatie
Volledig aanbod van veiligheidscursussen

RI&E

Elke ondernemer met personeel is, volgens de Arbowet, verplicht een goed Arbobeleid te voeren en het hebben van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, is daar een onderdeel van. Een RI&E kan worden uitgevoerd door de preventie- medewerker binnen uw bedrijf, maar in meer complexere of grotere organisaties is de ondersteuning van een professional nodig. Deze ondersteuning biedt H&H Safety u graag.

VCA Certificatie

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving, zoals in fabrieken, installaties, werkplaatsen en project- locaties. Uitgangspunt bij de certificatie is het VGM beheersysteem (VGM=Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van de aannemer volgens de eisen die worden gesteld door VCA.

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventie- medewerker in dienst hebben. De preventie- medewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Een preventiemedewerker levert een bijdrage aan het voorkomen van ongevallen en verzuim binnen het bedrijf.

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Tevens worden er ook plattegronden aan toegevoegd.

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin staat aangegeven wat de organisatie moet doen als zich een calamiteit voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Een bedrijfsnoodplan is een verplichting volgens artikel 15 van de Arbowet voor elke werkgever.

Auditing

Hoe weet u dat bepaalde processen, procedures binnen uw bedrijf lopen zoals deze oorspronkelijk zijn afgesproken? Een interne audit is hiervoor de aangewezen weg. Tijdens een interne audit wordt objectief nagegaan in hoeverre een procedure in uw bedrijf wordt uitgevoerd volgens de oorspronkelijke afspraken en richtlijnen.